обособен

обособен
прил. - събран, оформен, групиран, обобщен, отделен, самостоятелен, изолиран
прил. - абстрактен, отвлечен, разнороден
прил. - отстранен, отдалечен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • абстрактен — прил. отвлечен, нереален, неконкретен, въображаем, имагинерен, фиктивен, измислен, идеалистичен, идеален, неосъществим, утопичен, несъществуващ, неприложим, невъзможен, откъснат, предполагаем, невидим, неосезаем прил. обособен, разнороден прил.… …   Български синонимен речник

  • отвлечен — прил. завлечен, похитен, задигнат, грабнат, замъкнат, отнесен, отмъкнат прил. абстрактен, утопичен, нереален, далеч от действителността, въображаем, имагинерен, фантастичен, фиктивен, измислен, метафизичен, идеалистичен, идеален, несъществуващ,… …   Български синонимен речник

  • отдалечен — прил. отстранен, раздалечен, махнат, далечен, усамотен, самотен, изолиран, уединен, отделен, откъснат, оттеглен прил. изгонен, изпъден, изключен прил. отчужден прил. отсрочен, минал прил. заден, по долен, по лош прил. неч …   Български синонимен речник

  • отделен — прил. самостоен, самостоятелен, обособен, независим прил. самобитен, особен, различен, друг, разделен, бамбашка прил. самотен, сам, уединен, откъснат, изолиран, частичен, определен, предназначен, предопределен, отреден прил. избран, отбран,… …   Български синонимен речник

  • отреден — прил. определен, предопределен, предназначен, посветен, отделен, обособен …   Български синонимен речник

  • отстранен — прил. отдалечен, раздалечен прил. далечен, самотен, пустинен прил. оттеглен, отчужден, откъснат прил. изгонен, изпъден, изключен, отритнат, изхвърлен, отхвърлен, отблъснат, отмахнат, премахнат, отбит прил. минал, преминал, отсрочен прил …   Български синонимен речник

  • разнороден — прил. разносъставен, хетерогенен, различен, смесен, комбиниран, разновиден, нееднакъв прил. абстрактен, отвлечен, обособен прил. подбран, сортиран прил. разен, разнообразен, размесен прил. нееднороден …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”